Adiabatická Nitrace Benzenu /ANB – II / BorsodChem MCHZ s.r.o., Ostrava

15. 9. 2021

Úspěšně jsme dokončili 3. etapu projektu Adiabatická Nitrace Benzenu. Nyní již probíhají komplexní zkoušky.

Termín realizace 08/2020 -> 07/2021. Průmyslové odvětí:  petrochemie

Parametry zakázky:

Montáž potrubí                                 95 000 kg

Výroba a montáž POK                      34 000 kg

NDT

Lešení

Skladování

Mechanizace

PTD.

Na zakázce bylo odpracováno 65 000 hodin.

Přes veškeré problémy, způsobené omezeními COVID-19, jsme zakázku díky nasazení naši montérů a vedení stavby úspěšně zvládli. Děkujeme všem našim pracovníkům, spolupracovníkům, dodavatelům a našemu zákazníkovi za jeho důvěru.

 

Dne 13.7.2021 byla zakázka úspěšně předána klientovi.

Jednalo se o dodávku, výrobu a montáž pomocných ocelových konstrukcí, předvýrobu a montáž potrubí tř.11 a 17.

Zaujala vás tato zakázka na výrobu a montáž potrubí? Napište nám.