Dodávky a montáže investičních celků a skidových jednotek

Dodávky a montáže investičních celků a skidových jednotek

Nemusíte zdlouhavě hledat každého dodavatele pro realizaci různých zařízení zvlášť, my zvládneme koordinovat dodávku různých investičních celků a zajistíme plynulý průběh projektu

Co naše realizace zahrnuje

Realizace zahrnuje činnosti spojené s přípravou akce, kooperaci s engineeringovými společnostmi, zajištění výroby a montáže technologických zařízení, potrubí, ocelových konstrukcí a ostatních souvisejících činností, zkoušky a účast při uvedení do provozu, až po předání zákazníkovi.

V rozsahu prováděných činností je obvykle obsaženo

 • V rámci nabídkového řízení zpracování koncepčního řešení podle zákazníkem (vypsáním) stanovených podmínek
 • Úspěšné nabídkové řízení zakončené podepsaným kontraktem
 • Zpracování přípravné dokumentace požadované kontraktem nebo potřebné pro realizaci zakázky (zajištění výrobní dokumentace, harmonogramy činností, zajištění kvality, projekty zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, personální obsazení, formy financování a bankovních záruk, pojištění atd.)
 • Zajištění výroby zařízení, ocelových konstrukcí, potrubí (pro vlastní nebo nakupované dodávky), průběžná kontrola kvality, dodávka vyrobených zařízení na stavbu
 • Nákup veškerého zařízení a materiálu potřebného pro zhotovení díla
 • Zajištění stavebně-montážních činností 
 • Koordinace průběhu stavby a montáže, individuálních a komplexních zkoušek, účast při uvádění do provozu
 • Provedení zkoušek prokazujících kvalitu díla dle předepsané dokumentace
 • Předání celého díla zákazníkovi vč. potřebné Průvodně Technická Dokumentace  (PTD)
 • Součinost se zákazníkem v rámci kolaudačního řízení
 • Zajištění všech potřebných návodů na údržbu zařízení a zajištění školení obsluhy 
 • Záruční servis a pozáruční servis (formou servisních smluv apod.)

Vyrábíme SKIDOVÉ JEDNOTKY

Výroba a montáž skidových jednotek zahrnuje

 • výroba ocelové konstrukce 
 • montáž potrubí
 • montáž technologického zařízení
 • elektro + MaR
 • izolace, nátěry

Výhody skidových jednotek

 • Rychlá výroba a snadná montáž
 • Dovoz již hotové jednotky přímo na stavbu, kde se řeší pouze finální dopojení jednotky
 • Potřeba nižšího počtu pracovníku než při klasické montáži

Dále subdodavatelsky pro montáže investičních celků zajišťujeme

 • Dodávky a montáže elektro + MaR
 • Nátěry, tryskání a zinkování
 • Tepelné a zvukové izolace
 • Lešení, výškovou techniku a mechanizaci
 • Stavební přípomoce
 • Dodávky a montáže plastového potrubí a výrobků z plastů
 • Dodávky speciálních technologických zařízení
 • Nedestruktviní zkoušky (NDT)
 • a další činnosti spojené s realizací

Nabízíme dlouholeté zkušenosti našich specialistů, kteří se postarají o celý obchodní případ.
 

Další ukázky naší práce

Máte zájem o dodávku a montáž investičního celku? Napište nám