FERI s.r.o. Hradec Králové, Česká republika

FERI s.r.o. Hradec Králové, Česká republika

Montáž Konstrukce

Projekt úpravy sloupů ocelové konstrukce v hale FERI s.r.o., Hradec Králové. 

  • Od zákazníka jsme dostali požadavek na odstranění sloupu pro vytvoření otvoru pro novou technologii. Tento sloup nesl část střechy a dvě jeřábové dráhy.
  • Místo sloupu musely být namontovány dva příhradové vazníky – jeden pro střechu a druhý pro jeřábové dráhy. Dále bylo nutné vytvoření vodorovného stužení ve spodní části a osazení třech nových sloupů.
  • Náročnou instalaci jsme prováděli pomocí dvou jeřábů, které prováděly zdvihy zevnitř haly skrze světlíky střechy. Pro ukotvení všech dílů jsme spojili kolejnice sloužící pro jeřábový pojezd.

Hladký průběh této náročné realizace probíhal hlavně díky velké podpoře zákazníka a profesionální práci týmu Works L&W group s.r.o.

Děkujeme za velkou podporu a ukázkovou spolupráci  pracovníkům firmy FERI s.r.o. Hradec Králové.

Úprava sloupů ocelové konstrukce