Pokračuje výstavba nového sídla naší společnosti Works L&W group s.r.o.

Pokračuje výstavba nového sídla naší společnosti
Works L&W group s.r.o.

20. 11. 2019

Již od června 2019 probíhá výstavba našeho nového sídla nedaleko Hradce Králové v Opatovicích nad Labem.

Díky podpoře Evropské unie a ministerstva průmyslu a obchodu byla v červnu zahájena revitalizace nevyhovujícího areálu v Opatovicích nad Labem. 

Hlavním cílem projektu je revitalizace brownfieldového areálu v Opatovicích. Projekt je koncipován jako 3 etapový, v rámci kterého proběhla demolice staticky nedostačujícího objektu. Nyní se pracuje na výstavbě nové administrativní budovy a rekonstrukci výrobní haly.

Název projektu: Revitalizace nevyhovujícího areálu v Opatovicích
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014747
Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Náš nový areál disponuje rozlohou 8500 metrů čtverečních, administrativní budova o ploše 300 metrů čtverečných a výrobní hala  o rozloze 1500 metrů čtverečných. Nová hala nám umožní rozšíření výrobních kapacit.  Zakoupili jsme nové palící centrum pro zvýšení kvality naší práce a zvýšení její efektivity.

Stavba bude dle plánu dokončena koncem roku 2019 a v novém roce 2020 vás rádi uvítáme na naší nové adrese.

Fotky ze zahájení stavby naleznete v předchozím příspěvku.

Podívejte se jak stavba pokračuje